سبد خرید شما خالی است!

ثبت فیش نقدی

ثبت فیش نقدی

شما میتوانید شماره فیش و تاریخ حواله را اطلاع دهیدتا سفارش ارسال گردد.

شماره حسابهای بانکی
نام بانک
شماره حساب
در وجه
بانک ملی - سيبا (جاری)
0102853946006
بنام رامین تجلائی
بانک ملی - سيبا (کارت)
6037-9914-3697-5928
بنام رامین تجلائی
بانک صادرات - سپهر(جاری)
0309869904006
بنام رامین تجلائی
بانک صادرات - سپهر (کارت)
6037-6911-4088-3521
بنام رامین تجلائی
بانک سامان - (کارت)
 6219-8610-0105-7982
بنام رامین تجلائی
بانک سامان - (جاری)
1 - 9601-800-223526
بنام رامین تجلائی
بانک ملت - (جام)
1935807928
بنام رامین تجلائی
* نام و نام خانوادگی:
* ایمیل:
* تلفن:
تلفن همراه:
* شناسه سفارش:
توضیحات:
* نام بانک:
* نحوه واریز:
* تاریخ واریز:
* مبلغ واریزی (تومان):
* شماره فیش پرداختی:
4 رقم آخر کارت:
* کد امنیتی: